UwB Kuźnia

Rekrutacja

Proszę na adres mailowy (spis e-maili poniżej) Koordynatora projektu z Państwa wydziału wysłać skan wydruku z USOS zawierający imię i nazwisko, numer albumu, wykaz przedmiotów i ocen w roku akademickim 2019/2020 i wyliczoną na jego podstawie średnią ocen (na dole wydruku z USOS proszę umieścić deklarowaną średnią ocen wraz z podpisem studenta/tki)